Forlaget Esrum Sø

Bogen "Esrum Sø - til vands og til lands" af Niels Richter-Friis beskriver indgående Esrum Sø, dens historie og de omkringliggende områder. Esrum Sø, der er Danmarks næststørste, er samtidig en af de mest fiskerige søer og har været genstand for en lang række ferskvandsbiologiske undersøgelser. Bogen er rigt illustreret med 670 billeder.
  • Forlaget Esrum Sø
  • Forlaget Esrum Sø
Forlaget Esrum Sø

Fakta

Projektejer: Forlaget Esrum Sø

 

Projekt: Udgivelse af bogen “Esrum sø – til vands og til lands” ved Niels Richter-Friis. Udgivelsesår 2010.

 

Bevillingsår: 2010

 

Fondens støtte: 25.000 kr.

 

Støtte gennem årene: Fonden har gennem en årrække støttet Forlaget Esrum Sø med i alt 100.000 kr.

 

Fotos: Niels Richter-Friis

 

Aage og Johanne Louis-Hansen har støttet projektet sammen med andre aktører.

 

Opdateret: 26.08.2019

Udforsk relaterede temaer