TEMA: Fonden støtter løbende arbejdet med at skabe bedre fysiske rammer for studerende

Danmark har en lang tradition for at tilbyde kollegieboliger til studerende, og boligerne er eftertragtede. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har gennem en årrække fokuseret på at støtte de studerende ved at højne standarden på en række kollegier, hvoraf mange er etableret i bygninger, der er flere hundrede år gamle. Flere af kollegierne er blevet fremtidssikret ved en gennemgribende renovering og modernisering, så de kan huse de studerende mange år fremover.

  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier
  • TEMA: Kollegier

Fakta

Periode: År 2003-2020

 

Støtte i alt: 52.660.000 kr.

 

Kollegier: Valkendorfs Kollegium, Elers Kollegium, Jacob Gade Kollegiet, Dr. Ingrids Kollegieboliger (London), Kvinderegensen, P. Carl Petersens Kollegium, Egmont H. Petersens Kollegium, Johannes Fog Kollegiet, Regensen, Kunstnerkollegiet samt Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet.

 

Fotos: Den Selvejende Institution Kunstnerkollegiet, P. Carl Petersens Kollegium, Jacob Gade Kollegiet, Valkendorfs Kollegium, Kvinderegensen, Johannes Fog Kollegiet.

 

Opdateret: 21.04.2020

Quote
Kunstnerkollegiet

Kunstnerkollegiet i Skindergade i København er tegnet af C. F. Hansen. Bygningen blev taget i brug i 1816 som socialt boligbyggeri og blev i 1970'erne ombygget til kollegieformål med 32 studieboliger. Kunstnerkollegiet skal nu gennemgå en større renovering og modernisering, der bl.a. omfatter sikring af bygningens fundament og en større istandsættelse af ejendommens tag, facader, lejligheder og fællesarealer.

Quote
P. Carl Petersens Kollegium

P. Carl Petersens Kollegium er et kollegium etableret af grosserer P. Carl Petersen, der var direktør for Nordisk Kaffe-Kompagni. Han donerede sin villa i Skovshoved til kollegieformål, og de første studerende flyttede ind i 1948. Kollegiet huser i dag 34 studerende, som enten læser på Københavns Universitet eller Copenhagen Business School. Bygningen blev oprindelig opført i 1899 af arkitekt Thorvald Gundestrup og den gennemgribende renovering har bl.a. omfattet istandsættelse af facaden, omfangsdræn til beskyttelse af bygningens fundament samt genoprettelse af haveanlægget.

Quote
Jacob Gade Kollegiet

Fonden Jacob Gades Legat erhvervede i 1972 en fredet bygning på Kronprinsessegade i København og etablerede Jacob Gade Kollegiet. Kollegiet bebos af konservatoriestuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt internationale gæstestuderende. Bygningen, der er fra 1804, gennemgik i 2016 en gennemgribende renovering og modernisering herunder etablering af nye badeværelser og køkkener, etablering af et nyt fælles musik-øverum i kælderetagen samt nyt tag på ejendommen.

Quote
Valkendorfs Kollegium

Valkendorfs Kollegium er Danmarks ældste kollegium og blev etableret i 1589 i det tidligere Hvidekloster, der var kloster og studiebolig for munke af Karmeliterordenen. Blandt kollegiets tidligere beboere er blandt andre Johannes Ewald, N.F.S. Grundtvig, Steen Steensen Blicher, B.S. Ingemann og Herman Bang. Kollegiet, der i dag huser 22 studerende, står nu overfor en større vedligeholdelse af huset facade, vinduer, døre og tag.

Quote
Kvinderegensen

Kvinderegensen er et kollegium for både kvinder og mænd beliggende ved volden omkring Christianshavn i København. Kollegiet blev etableret i 1931 og huser i alt 58 studerende. I januar 2017 begyndte en gennemgribende renovering af Kvinderegensen. Den gennemførte renovering omfattede udskiftning af tag og vinduer, ombygning af badeværelser, festsal, gymnastiksal og de fælles gangarealer - samt istandsættelse af de udendørs arealer.

Quote
Johannes Fog Kollegiet

Johannes Fog Kollegiet i Lyngby huser studerende fra erhvervsakademiet CPH Business, DTU samt elever fra Lyngby Handelsskole med tilknytning til Lyngby Sports College. Kollegiet er tegnet af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen og opført i perioden 1958-1960. I 2020 gennemgår kollegiet en større renovering med bæredygtige tiltag, der skal nedsætte driftsudgifterne ved bl.a. at isolere, udskifte tag og varmesystem og renovere facaderne.

Udforsk relaterede temaer