image print

"Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel"

Uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier.

Vi støtter

 1. Kunst & Kultur
 2. Forskning & Uddannelse
 3. Sociale & Velgørende initiativer

 

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Vi støtter ikke

 • Bygge, renoverings-eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden
 • Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign.
 • Enkeltpersoners underhold
 • Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Gruppestudierejser
 • Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner
 • Landsindsamlinger
 • Nyere populærmusik
 • Partipolitiske formål
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt
 • Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark
 • Studieophold er underlagt en række særlige kriterier – se separat under punktet “Forskning & Uddannelse”

Hovedkategorier

Kunst & Kultur

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:

Museale aktiviteter

 • Arkæologiske udgravninger
 • Digitalisering og registrering af samlinger
 • Etablering af museer og kultur-/oplevelsesinstitutioner
 • Forskning og formidling – herunder publikationer
 • Konserveringsarbejde
 • Modernisering, restaurering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger og anlæg
 • Udstillinger
 • Værkanskaffelser

 

Klassisk musik 

 • Forskning og formidling
 • Indspilninger
 • Koncerter
 • Særlige tiltag som tilstræber at gøre den klassiske musik tilgængelig for nye målgrupper
 • Workshops og masterclasses

 

Scenekunst (dans, teater, opera)

 • Børneteater
 • Forestillinger
 • Forskning og formidling
 • Moderne og klassisk dans/ballet
 • Workshops

 

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring af bygningsværker
 • Bevaring af inventar
 • Forskning og formidling
 • Kulturhistoriske anlæg (udendørs)
 • Modernisering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger

 

Litteratur

Fonden støtter både e-bøger og fysiske bogudgivelser inden for emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

 

Fonden støtter endvidere ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere.

 

Film
I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus.

Forskning & Uddannelse

Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og Ph.d.-forløb. I visse tilfælde giver Fonden ligeledes støtte til studieophold i udlandet. Herunder fremgår Fondens primære støtteområder indenfor forskning og uddannelse:

 

Forskning & Ph. d. studier

 • Mave-/tarm-relaterede lidelser
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau

 

Studieophold i udlandet

 • Humaniora
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Klassisk musiske fag
 • Sygepleje
 • Tekniske fag

 

Fonden støtter ikke studieophold i udlandet, hvis:

 

 • Ansøger ikke selv skal afholde udgifter til tuition fee/studieafgift (sygeplejestuderende og studerende indenfor klassisk musik undtaget)
 • Uddannelsesperioden er under 12 måneders varighed – svarende til min. 2 eller 3. semestre (sygeplejestuderende og studerende indenfor klassisk musik undtaget)
 • Studieopholdet allerede er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • BA-delen eller tilsvarende ikke er fuldt afsluttet (sygeplejestuderende og studerende indenfor klassisk musik undtaget)

 

Derudover er det en forudsætning, at:

 

 • Studieoptagelse i udlandet er endeligt bekræftet på ansøgningstidspunktet
 • Videreuddannelse sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere.

 

Sociale & Velgørende initiativer

Fonden støtter sociale og velgørende initiativer i bred forstand, men med særlig vægt på:

 

 • Handicaporganisationer
 • Hjælpeorganisationer
 • Idrætsorganisationer (særligt inden for sejlads og handicapidræt)

Vurdering

 • For alle områder gælder det, at Fonden lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning i dansk kulturel, social eller videnskabelig sammenhæng.

 

 • Fonden indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning.

 • Fondens bestyrelse afgør på baggrund af indsendt ansøgning, om et projektet opnår støtte – men kan i særlige tilfælde opfordre til at modtage  ansøgninger til vurdering.

 

 • Vi anbefaler, at der søges i god tid og mindst 6 måneder før projektet påbegyndes. Vi har ingen ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger løbende. Kort tid efter afgørelsestidspunktet modtager du svar pr. e-mail.

 

 • Fonden tilbyder ikke begrundede afslag.