image print

Nyt hovednummer

Fonden har fået nyt telefonnummer og træffes nu på tlf: 49 18 40 20

Uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier.

Vi støtter

 1. Kunst & Kultur
 2. Forskning & Uddannelse
 3. Sociale & Velgørende initiativer

 

Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Vi støtter ikke

 • Enkeltpersoners underhold
 • Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Bygge, renoverings-eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden
 • Landsindsamlinger
 • Partipolitiske formål
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt
 • Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark
 • Nyere populærmusik
 • Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner
 • Studieophold, hvor ansøger ikke skal afholde studieafgift/tuition fee (sygeplejestuderende og studerende ved klassiske konservatorier undtaget)
 • Studieophold under 12 måneders varighed – svarende til min. 2 eller 3 semestre
 • Studieophold hvor BA-delen eller tilsvarende ikke er fuldt afsluttet (sygeplejestuderende og studerende ved klassiske konservatorier undtaget)
 • Gruppestudierejser
 • Deltagelse i konferencer eller seminarer

Hovedkategorier

Kunst & Kultur

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:

Museale aktiviteter

 • Arkæologiske udgravninger
 • Digitalisering og registrering af samlinger
 • Etablering af museer og kultur-/oplevelsesinstitutioner
 • Forskning og formidling – herunder publikationer
 • Konserveringsarbejde
 • Modernisering, restaurering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger og anlæg
 • Udstillinger
 • Værkanskaffelser

 

Klassisk musik 

 • Forskning og formidling
 • Indspilninger
 • Koncerter
 • Særlige tiltag som tilstræber at gøre den klassiske musik tilgængelig for nye målgrupper
 • Workshops og masterclasses

 

Scenekunst (dans, teater, opera)

 • Børneteater
 • Forestillinger
 • Forskning og formidling
 • Moderne og klassisk dans/ballet
 • Workshops

 

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring af bygningsværker
 • Bevaring af inventar
 • Forskning og formidling
 • Kulturhistoriske anlæg (udendørs)
 • Modernisering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger

 

Litteratur

Fonden støtter både e-bøger og fysiske bogudgivelser inden for emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

 

Fonden støtter endvidere ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere.

 

Film
I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus.

Forskning & Uddannelse

Forskning
Der ydes støtte til: grundforskning, anvendelsesorienteret forskning, Ph.d.-forløb, generel projektstøtte som understøtter forskningsprojekter herunder indkøb af udstyr og uddannelse inden for nedenstående forskningsfelter:

 

 • Mave-/tarm-relaterede lidelser
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau

 

Uddannelsesophold i udlandet
Det er ikke Fondens primære formål at støtte studieophold, men i visse tilfælde giver Fonden støtte inden for nedenstående studieretninger:

 

 • Humaniora
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Musikkonservatorier (klassisk retning)
 • Sygepleje
 • Tekniske

 

Det er en forudsætning, at videreuddannelse sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere. Det er også en forudsætning, at ansøgeren har opnået en kandidatgrad eller afsluttet et tilsvarende forløb, at ansøger selv skal afholde udgifter til tuitionfee samt at studieopholdet strækker sig over minimum 12 måneders varighed – svarende til 2 – eller visse steder 3 – semestre .

Sociale & Velgørende initiativer

Fondens støtte til sociale og velgørende initiativer retter sig særligt mod:
 • Handicaporganisationer
 • Hjælpeorganisationer
 • Idrætsorganisationer (særligt inden for sejlads og handicapidræt)
 • Sociale og velgørende initiativer i bredere forstand

Vurdering

 • For alle områder gælder det, at Fonden lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og betydning i dansk kulturel, social eller videnskabelig sammenhæng.

 

 • Fonden indhenter efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning.

 • Fondens bestyrelse afgør hvilke projekter, der skal modtage støtte. Bestyrelsen træffer normalt beslutninger om uddelinger på baggrund af uopfordrede ansøgninger, men kan i særlige tilfælde opfordre til at modtage ansøgninger til vurdering.

 

 • Vi anbefaler, at der søges i god tid og mindst 6 måneder før projektet påbegyndes. Vi har ingen ansøgningsfrister, men behandler ansøgninger løbende.