Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en erhvervsdrivende fond,
som uddeler til almennyttige formål

Nøgletal

2020/21

1.793
ANSØGNINGER I ALT
180 mio. kr.
BEVILGET
221 mio. kr.
UDBETALT STØTTE

2021/22

2.246
ANSØGNINGER I ALT
261 mio. kr.
BEVILGET
230 mio. kr.
UDBETALT STØTTE

2022/23

2.483
ANSØGNINGER I ALT
282 mio. kr.
BEVILGET
226 mio. kr.
UDBETALT STØTTE

Fordeling

2020/21

77%
KUNST
&
KULTUR
77%
KUNST
&
KULTUR
16%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
16%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
7%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER
7%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER

2021/22

78%
KUNST
&
KULTUR
78%
KUNST
&
KULTUR
9%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
9%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
13%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER
13%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER

2022/23

69%
KUNST
&
KULTUR
69%
KUNST
&
KULTUR
20%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
20%
FORSKNING
&
UDDANNELSE
11%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER
11%
SOCIALE
& VELGØRENDE
INITIATIVER

Filantropisk strategi

Den filantropiske strategi for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond udspringer af fundatsen fra 1969 og viderefører Fondens mangeårige fokus på uddelingsområderne Kunst & Kultur, Forskning & Uddannelse samt Sociale & Velgørende initiativer.

Hovedvægten i Fondens arbejde ligger inden for Kunst & Kultur, både målt i antal bevillinger og samlet uddelingsbeløb.

Strategien er langsigtet. Den afspejler en kontinuerlig og genkendelig kurs med mulighed for løbende tilpasninger.

Fonden uddeler støtte til projekter på baggrund af ansøgninger. Uddelingerne understøtter almennyttige behov, som er oplevet og formuleret af omverdenen, og som Fonden via ansøgningerne responderer på.

Det ansøgerdrevne princip er nært forbundet med Fondens ønske om at ’støtte uden at styre’. Det er ansøgers projekt, der skal realiseres. Fonden er en konstruktiv sparringspartner i dialogen med ansøger, særligt forud for, men også under gennemførelsen af et projekt.

Støttekredsen for Fondens uddelinger er institutioner (organisationer, foreninger m.fl.) og personer.

Vi ønsker at understøtte en bred vifte af den idérigdom og virkelyst, som udfoldes i de indkomne ansøgninger. Årligt tilgodeses et relativt stort antal projekter med mindre beløb – og et mindre antal projekter med et væsentligt større beløb.

Gennem uddelinger ønsker vi at støtte såvel etablerede som eksperimenterende projekter. Vi mener, det er væsentligt at støtte initiativer og formater, der har vokset sig stærke og velfungerende, ligesom det vurderes relevant at stimulere vovemod og nybrud for at fremme udvikling inden for Fondens støtteområder.

Fonden støtter både enkeltprojekter og aktivitets-programmer. Sidstnævnte sker helt overvejende inden for støtteområdet Kunst & Kultur og eksempelvis gennem flerårige rammebevillinger, når den fornødne tillid og organisatoriske soliditet er til stede. Fonden støtter gerne de samme aktører over tid, herunder også de samme typer af aktiviteter under kontinuerlig udvikling.

Fonden støtter typisk i samarbejde med andre bidragsydere. Vi er af den overbevisning, at det er værdifuldt, at et bredt fundament er til stede for realisering af de fleste almennyttige projekter, som Fonden bidrager til.

Geografisk støtter Fonden projekter i hele Danmark, inklusiv rigsfællesskabet.  

Støttede aktiviteter, som er rettet mod offentligheden, skal i udgangspunktet have et publikum i Danmark. Dette gælder dog ikke for støtteområdet Forskning & Uddannelse, da forskningsaktiviteter typisk er rettet mod et internationalt fagfællesskab, og idet Fonden udelukkende støtter uddannelse, som foregår i udlandet.

Quote
Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond
STIFTET 1969

Historie

På initiativ af Fru Johanne Louis-Hansen blev Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond oprettet i 1969. Fonden tog senere navneforandring til det nuværende Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

I april 2015 stiftede Fonden datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen A/S. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer godt 11 % af kapitalen samt råder over godt 15 % af stemmerne i Coloplast A/S. Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre mulighed for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

Fonden uddeler primært til almennyttige formål og har over årene haft en stigende uddelingsaktivitet, som forventes at fortsætte fremover.

Historien om Coloplast A/S begyndte i 1954, da fabrikant af plastemballager, civilingeniør Aage Louis-Hansen, blev kontaktet af hjemmesygeplejerske Elise Sørensen, der spurgte, om Aage Louis-Hansens firma Dansk Plastic Emballage (DPE) kunne producere hendes opfindelse, en stomipose. Længerevarende kontakter om sagen endte med, at DPE overtog produktions- og salgsrettighederne til opfindelsen. Stomiposen fik navnet Coloplast. I 1957 stiftede Aage og hustru Johanne Louis-Hansen selskabet Dansk Coloplast A/S til at overtage forretningsudviklingen for stomiposen.

Dansk Coloplast A/S hedder i dag Coloplast A/S. Selskabet har over årene udviklet sig til en globalt arbejdende koncern med datterselskaber i en lang række lande.

I 1966 døde civilingeniør Aage Louis-Hansen. 3 år efter oprettedes ”Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond” på initiativ af direktør, fru Johanne Louis-Hansen. Fonden oprettedes ”for at hædre civilingeniør Aage Louis-Hansens minde gennem legatydelser eller anden støtte til slægtninge, personer med tilknytning til de af civilingeniør Aage Louis-Hansen grundlagte virksomheder, andre personer og almene formål.” Fru Johanne Louis-Hansen var formand for fonden fra stiftelsen og indtil 1995.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond fik sit navn ved sammenlægningen i 1997 af ”Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond”, oprettet 1969, og ”Aage og Johanne Louis-Hansens Familiefond”, oprettet i 1982.

Fondens indtægter var i mange år ikke store. Knapt 2/3 dele af disse uddeltes som personlige hæderslegater o. lign. mens resten uddeltes til almene formål. I 1986 ændrede Fonden uddelingsstrategi således, at almene formål i takt med stigende indtægter i videre omfang blev tilgodeset. Ingen del af Fondens formue eller dennes afkast kan i fremtiden tilbageføres til de stiftende selskaber eller personer, men kan alene anvendes som beskrevet i fundatsen.

Fonden har de seneste fem år uddelt i alt 1.219 mio. kr.

LÆS FUNDATSEN HER

Bestyrelse

Aage og Johanne Louis-Hansens Fonds bestyrelse skal bestå af 3-5 uberygtede, myndige og vederhæftige mænd eller kvinder.

Niels Peter Louis-Hansen
Formand

Niels Peter Louis-Hansen

Per Magid
Næstformand

Per Magid

Britta Andersen
Bestyrelsesmedlem

Britta Andersen

Henrik Dahl
Bestyrelsesmedlem

Henrik Dahl

Daglig ledelse

Christine Wiberg-Lyng
Fondsdirektør

Christine Wiberg-Lyng

49 18 40 22 / 30 18 87 10 christine@louis-hansenfonden.dk

Sekretariat

Nina Langkjær
Fondssekretær

Nina Langkjær

49 18 40 23 nina@louis-hansenfonden.dk
Turf Jakobsen
Seniorrådgiver

Turf Jakobsen

49 18 40 26 turf@louis-hansenfonden.dk
Maria Dyrberg Kjeldsen
Projektkoordinator

Maria Dyrberg Kjeldsen

49 18 40 24 maria@louis-hansenfonden.dk
Anne Kielgast
Seniorrådgiver

Anne Kielgast

49 18 40 28 anne@louis-hansenfonden.dk