Governance

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er er en erhvervsdrivende fond, der primært uddeler til almennyttige  formål.

I 2015 stiftede Fonden datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer godt 11% af kapitalen samt råder over godt 15% af stemmerne i Coloplast A/S.
Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre muligheder for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

I henhold til fundatsen består bestyrelsen af tre medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en ansat fondsdirektør.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er er en erhvervsdrivende fond, der primært uddeler til almennyttige  formål.

I 2015 stiftede Fonden datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer godt 11% af kapitalen samt råder over godt 15% af stemmerne i Coloplast A/S.
Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre muligheder for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

I henhold til fundatsen består bestyrelsen af tre medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en ansat fondsdirektør.

God fondsledelse

Fonden er omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan vi lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

SE REDEGØRELSE

CSR

Fonden er stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at støtte og gavne almenheden. Almene hensyn til omverdenen indgår som en naturlig del ved vurderingen af ansøgningerne og i Fondens øvrige udfoldelse.
Fondens datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansens ApS har en godt 11% ejerandel i det associerede selskab Coloplast A/S. Coloplast A/S har en offentliggjort CSR politik, hvortil der henvises, se www.coloplast.com
Fonden er stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at støtte og gavne almenheden. Almene hensyn til omverdenen indgår som en naturlig del ved vurderingen af ansøgningerne og i Fondens øvrige udfoldelse.
Fondens datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansens ApS har en godt 11% ejerandel i det associerede selskab Coloplast A/S. Coloplast A/S har en offentliggjort CSR politik, hvortil der henvises, se www.coloplast.com

Persondata

Fonden er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Personoplysninger

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan behandle de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen og offentliggørelse af eventuelle tildelinger (modtager, adresse, formål, beløb).

Ud over offentliggørelse af individuelle tildelinger kan de indsendte oplysninger indgå i overordnede statistiske sammenhænge og blive offentliggjort på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge.

Ved behandlingen af ansøgninger indhenter Fonden efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning og vil i disse tilfælde videregive relevante personoplysninger og informationsmateriale til relevant tredje part. Fonden samarbejder med eksterne parter i forbindelse med revision, bankoverførelser og indberetning til myndigheder. I den forbindelse vil Fonden videregive nødvendige persondata.

Informationsmateriale

Vi beder dig også give samtykke til, at Fonden vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning kan anvende hele eller dele af det projektmateriale, som ansøger har ophavsret til (eller har frikøbt) til brug for Fondens hjemmeside eller i andre præsentationssammenhænge. Fonden vil udelukkende anvende materiale fra projekter, som Fonden har støttet.

Samtykkeerklæring

Søger du på vegne af en anden, er det en forudsætning, at der uploades en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal være udfyldt og underskrevet af den person, der har den fornødne bemyndigelse til at give samtykke. Ansøgningen kan ikke indsendes, før relevant samtykke er afgivet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan dog betyde, at din ansøgning ikke kan behandles eller at bevilget støtte må trækkes tilbage.
Fonden er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Personoplysninger

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan behandle de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen og offentliggørelse af eventuelle tildelinger (modtager, adresse, formål, beløb).

Ud over offentliggørelse af individuelle tildelinger kan de indsendte oplysninger indgå i overordnede statistiske sammenhænge og blive offentliggjort på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge.

Ved behandlingen af ansøgninger indhenter Fonden efter konkret vurdering ekstern faglig rådgivning og vil i disse tilfælde videregive relevante personoplysninger og informationsmateriale til relevant tredje part. Fonden samarbejder med eksterne parter i forbindelse med revision, bankoverførelser og indberetning til myndigheder. I den forbindelse vil Fonden videregive nødvendige persondata.

Informationsmateriale

Vi beder dig også give samtykke til, at Fonden vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning kan anvende hele eller dele af det projektmateriale, som ansøger har ophavsret til (eller har frikøbt) til brug for Fondens hjemmeside eller i andre præsentationssammenhænge. Fonden vil udelukkende anvende materiale fra projekter, som Fonden har støttet.

Samtykkeerklæring

Søger du på vegne af en anden, er det en forudsætning, at der uploades en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen skal være udfyldt og underskrevet af den person, der har den fornødne bemyndigelse til at give samtykke. Ansøgningen kan ikke indsendes, før relevant samtykke er afgivet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan dog betyde, at din ansøgning ikke kan behandles eller at bevilget støtte må trækkes tilbage.