Governance

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er er en erhvervsdrivende fond, der primært uddeler til almennyttige  formål.

I 2015 stiftede Fonden datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer godt 11 % af kapitalen samt råder over godt 15 % af stemmerne i Coloplast A/S.
Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre muligheder for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

I henhold til fundatsen består bestyrelsen af tre medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en ansat fondsdirektør.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er er en erhvervsdrivende fond, der primært uddeler til almennyttige  formål.

I 2015 stiftede Fonden datterselskabet Aage og Johanne Louis-Hansen ApS. Dette selskab har overtaget alle Fondens aktier i Coloplast A/S og ejer godt 11 % af kapitalen samt råder over godt 15 % af stemmerne i Coloplast A/S.
Ændringen i ejerskabet bundede i et ønske om at udvide den finansielle fleksibilitet og fremtidssikre Fonden ved at opnå bedre muligheder for at styre indtægtsstrømmen, så den tilpasses legatuddelingerne.

I henhold til fundatsen består bestyrelsen af tre medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en ansat fondsdirektør.

God fondsledelse

Fonden er omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan vi lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

SE REDEGØRELSE

CSR

Fonden er stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at støtte og gavne almenheden. Almene hensyn til omverdenen indgår som en naturlig del ved vurderingen af ansøgningerne og i Fondens øvrige udfoldelse.
Fondens datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansens ApS har en godt 11 % ejerandel i det associerede selskab Coloplast A/S. Coloplast A/S har en offentliggjort CSR politik, hvortil der henvises, se www.coloplast.com
Fonden er stiftet på et værdigrundlag, der omfatter at støtte og gavne almenheden. Almene hensyn til omverdenen indgår som en naturlig del ved vurderingen af ansøgningerne og i Fondens øvrige udfoldelse.
Fondens datterselskab Aage og Johanne Louis-Hansens ApS har en godt 11 % ejerandel i det associerede selskab Coloplast A/S. Coloplast A/S har en offentliggjort CSR politik, hvortil der henvises, se www.coloplast.com