Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er er en erhvervsdrivende fond, der primært uddeler til almennyttige  formål.

I henhold til fundatsen består bestyrelsen af fire medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en ansat fondsdirektør.

God fondsledelse

Fonden er omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan vi lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

SE REDEGØRELSE