Uddelingspolitik

Forskning

Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og ph.d.-forløb.

Fondens primære støtteområder inden for forskning er:

 

Forskning & ph.d. studier

 • Tarm relaterede lidelser
 • Inkontinens lidelser
 • Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)
 • I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau

 

Uddannelse

Fonden støtter studieophold i udlandet på kandidatniveau. Endvidere støttes studie- og praktikophold i udlandet for sygeplejestuderende.

Bemærk, at Fonden ikke støtter udlandsophold herunder praktikophold for andre professionsbachelor-studerende end sygeplejersker.

Fondens primære støtteområder inden for uddannelse er:

 

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)

Fonden støtter kandidatstudier i udlandet indenfor:

 • Humaniora
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Klassisk musiske fag
 • Tekniske fag

I bedømmelsen indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

 

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 • Ansøger selv skal have udgifter til tuition fee/studieafgift (studerende inden for klassisk musik undtaget)
 • Ansøger har afsluttet en bacheloruddannelse og har ikke en anden kandidatgrad
 • Uddannelsen er SU-berettiget
 • Varigheden af studieopholdet er MINDST et helt sammenhængende studieår (typisk 10-12 måneder), svarende til to eller tre semestre (klassisk musikstuderende undtaget)
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Videreuddannelsen sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere
 • Studieoptagelsen i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet

Studieophold i udlandet (sygeplejestuderende)

Fonden støtter sygeplejestuderendes mulighed for at dygtiggøre sig i udlandet.

 

I bedømmelsen af ansøgninger indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Vi prioriterer ansøgere, som har udvist solid studieforankring, og som lægger udlandsopholdet sent i uddannelsesforløbet. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

 

For at komme i betragtning til støtte er det en forudsætning, at:

 • Studieopholdet tidligst gennemføres på 4. semester, og at ansøger har bestået 1. og 2. semesters eksaminer
 • Opholdet for 4. og 5. semester-studerende udløser mindst 9 ECTS-points og omfatter mindst 10 studierelevante dage.
 • Opholdet for 6. og 7. semester-studerende udløser mindst 5 ECTS-point og omfatter mindst 10 studierelevante dage.
 • Opholdet er skriftligt bekræftet af den danske uddannelsesinstitution med angivelse af opholdets varighed og det tilknyttede antal ECTS-point
 • Studieopholdet ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet
 • Der ikke tidligere i studieforløbet er modtaget støtte fra Fonden til et udlandsophold
ØVRIGE STØTTEOMRÅDER

Viden & Værktøjer

Gode råd til ansøgningsprocessen

Få råd og vejledning før og under ansøgningsprocessen.

Få inspiration

Se eksempler på projekter, Fonden har støttet.