Arkivfoto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Louisiana, udstillingen “Månen”.

 

Pressemeddelelse udsendt den 13. maj 2020

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond donerer 25 millioner kroner til kunst- og kulturinstitutioner

 

Nu er der hjælp på vej til den hårdt pressede danske kulturbranche, der har lidt under nedlukning og manglende entréindtægter som følge af COVID-19 siden marts. Den erhvervsdrivende fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Modtagerne tæller blandt andet Louisiana, M/S Museet for Søfart, Randers Kunstmuseum, Strandingsmuseum St. George i Vestjylland og Kunstforeningen GL STRAND.

 

”Fondenes donationer til museerne, ikke mindst til Louisiana, er altafgørende for realiseringen af de store kulturelle begivenheder, som med stor kvalitet når mange mennesker. En ansøgning om støtte er normalt rimeligvis en lang og kompliceret proces, og så meget mere befriende er det, at Louis-Hansen Fonden i den nuværende situation har valgt at genbekræfte sine engagementer i en række kulturinstitutioner med hurtig og ukompliceret hjælp – i Louisianas tilfælde med 2,5 mio.kr til at sikre en af efterårets store udstillinger, som således er finansieret med en højere andel end vanligt. Det er en meget opmuntrende håndsrækning på en meget udfordret baggrund og en anerkendelse, føler vi, af den måde, vi driver museum på,” udtaler Louisianas direktør Poul Erik Tøjner om støtten.

 

For Randers Kunstmuseum har støtten også været en stor lettelse:

 

”Det betyder, at vi nu alligevel kan gennemføre kommende udstillinger og projekter, som vi ellers havde tabt midlerne til at gennemføre på grund af manglende entré-indtægter, samtidig med at vi kan tænke og udvikle nye formidlingsformer,” siger museumsdirektør Lise Jeppesen, der beskriver COVID-19 krisen som at få trukket proppen ud af badekarret og starte helt forfra.

 

Ingeborg Svennevig, direktør hos Strandingsmuseum St. George, fortæller, at bevillingen gør en kæmpe forskel for museet, som nu tør tænke fremtidsorienteret og kreativt igen efter flere måneder, hvor de ikke har kunnet planlægge længere end til Statsministerens næste pressemøde:

 

”Vi er en kreativ branche, der normalt planlægger udstillinger og events meget langt frem i tiden. Støtten betyder, at vi nu kan skabe en rigtig flot særudstilling, som sætter flere af vores unikke genstande i spil og som forhåbentligt bliver startskuddet til en mere stabil tid for museet.”

 

Fondens bestyrelsesformand Niels Peter Louis-Hansen udtaler om donationen:

 

”Fonden finder det vigtigt at værne om landets kulturinstitutioner i en tid, hvor branchen er hårdt trængt på grund af Covid-19-krisen og dens eftervirkninger. Puljen uddeles som en ekstraordinær støtte, der kan hjælpe og glæde i en svær tid, men den kan ikke stå alene og omfatter kun en mindre række af institutioner”.

 

De 27 udvalgte institutioner er blevet kontaktet direkte, og støtten er fastlagt i dialog med de enkelte modtagere. Fonden kan i øvrigt søges på normale vilkår af alle, der opfylder de sædvanlige kriterier for støtte fra Fonden.

 

Om fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en erhvervsdrivende fond, som uddeler midler til almennyttige formål. Læs mere: www.louis-hansenfonden.dk.

 

Kontakt:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond / info@louis-hansenfonden.dk / 49 18 40 20

 

Louisiana / Pressechef Jan Hybertz Gøricke / 28 58 50 52

 

Randers Kunstmuseum / Museumsdirektør Lise Jeppesen / 31 49 51 20

 

Strandingsmuseet St. George / Direktør Ingeborg Svennevig / 21 18 78 49