Uddelingspolitik

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv med særlig vægt på:

Scenekunst (teater, opera, dans)

 • Forestillinger
 • Moderne og klassisk dans/ballet
 • Forskning og formidling
 • Workshops

 

Museale aktiviteter

  • Arkæologiske udgravninger
  • Digitalisering og registrering af samlinger
  • Etablering af museer og kultur-/oplevelsesinstitutioner
  • Forskning og formidling – herunder publikationer
  • Konserveringsarbejde
  • Modernisering, restaurering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger og anlæg
  • Udstillinger
  • Værkanskaffelser

 

Klassisk musik  

 • Forskning og formidling
 • Indspilninger
 • Koncerter
 • Særlige tiltag som tilstræber at gøre den klassiske musik tilgængelig for nye målgrupper
 • Workshops og masterclasses

 

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring af bygningsværker
 • Bevaring af inventar
 • Forskning og formidling
 • Kulturhistoriske anlæg (udendørs)
 • Modernisering, udvidelse eller anden opgradering af bygninger

 

Litteratur

Fonden støtter både e-bøger og fysiske bogudgivelser inden for emnerne:

 • Arkitektur
 • Arkæologi
 • Filosofi
 • Historie
 • Kirke og religion
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Maritimt
 • Musik

Fonden støtter endvidere ved at tildele arbejdslegater til udøvende kunstnere.

 

Film
I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus.

Foto: Søfartsmuseet af Rasmus Hjortshøj
Foto: Støtte til klassisk musik
ØVRIGE STØTTEOMRÅDER

Viden & Værktøjer

Gode råd til ansøgningsprocessen

Få råd og vejledning før og under ansøgningsprocessen.

Få inspiration

Se eksempler på projekter, som Fonden har støttet.