Uddelingspolitik

Fonden tror på, at kunst og kultur har en berigende betydning for samfundets udvikling og sammenhængskraft – og for det enkelte menneskes mulighed for at udfolde og forstå sig selv i en bredere nutidig og historisk forankret kontekst. Vi ønsker at understøtte et levende og mangfoldigt kulturliv, både gennem skabelsen af virkemuligheder for den udøvende kunst og gennem revitalisering og bevaring af den fælles kulturarv.

Fonden støtter museer, kunsthaller, videns-institutioner, formidlingscentre, teatre, koncertsteder og andre organisationer og enkeltpersoner, som bidrager til, at kunst og kultur udvikles, aktiveres og bevares.

Geografisk ønsker Fonden at støtte projekter i hele Danmark, inklusiv rigsfællesskabet. Støttede aktiviteter, som er rettet mod offentligheden, skal i udgangspunktet have et publikum i Danmark.

Museale aktiviteter

 • Udstillinger, inkl. tilknyttet formidling og forskning
 • Forskning, inkl. tilknyttet formidling
 • Digitalisering og registrering af samlinger
 • Konservering
 • Værkerhvervelser
 • Arkæologiske udgravninger
 • Strategisk udvikling og kvalitetsløft af museale organisationer
 • Restaurering, modernisering og etablering af bygninger og anlæg.

 

Klassisk musik  

 • Koncerter og festivaler
 • Workshops og masterclasses
 • Talentudvikling og understøttelse af fødekæder
 • Tilgængeliggørelse af klassisk musik for nye målgrupper
 • Indspilninger
 • Forskning, inkl. tilknyttet formidling.

 

Scenekunst 

Fonden støtter primært inden for teater, opera og dans/ballet, herunder:

 • Forestillinger
 • Workshops
 • Forskning, inkl. tilknyttet formidling

 

Bevaring af kulturarv

 • Bevaring, modernisering og revitalisering af fredede eller bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske anlæg med offentlig adgang
 • Bevaring af historiske sejlskibe og anden væsentlig materiel kulturarv
 • Bevaring af inventar
 • Forskning, inkl. tilknyttet formidling

Litteratur

Fonden støtter både fysiske bøger, e-bøger og lydbøger, primært inden for:

 • Arkitektur
 • Design
 • Kunsthåndværk
 • Kunst- og kulturhistorie
 • Historie
 • Arkæologi
 • Kirke og religion
 • Musikhistorie

Fonden støtter som udgangspunkt ikke selvudgivelser, oversættelser af eksisterende tekster eller ny prosa eller lyrik.

 

Film

I særlige tilfælde støtter Fonden dokumentarfilm inden for:

 • Biografiske emner
 • Historiske emner
 • Kulturhistoriske emner

 

Arbejdslegater

Fonden støtter arbejdslegater, primært ved at give refugier og lignende institutioner mulighed for at uddele stipendieophold til kunstnere.

 

I særlige tilfælde støtter Fonden udøvende kunstnere direkte gennem tildeling af arbejdslegater, fortrinsvis inden for billedkunst, kunsthåndværk og klassisk musik.

Foto: Søfartsmuseet af Rasmus Hjortshøj
Foto: Støtte til klassisk musik
ØVRIGE STØTTEOMRÅDER

Viden & Værktøjer

Gode råd til ansøgningsprocessen

Få råd og vejledning før og under ansøgningsprocessen.

Få inspiration

Se eksempler på projekter, som Fonden har støttet.