Hovedaktionær og Fond vil sikre Coloplast med nyt holdingselskab

Hovedaktionær i Coloplast A/S, Niels Peter Louis-Hansen, vil som led i et generationsskifte stifte et holdingselskab. Selskabet stiftes sammen med Coloplasts næststørste aktionær Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Holdingselskabet skal sikre den langsigtede stabilitet og udvikling af Coloplast. Det fælles holdingselskab vil komme til at eje godt 30% af kapitalen og godt 52% af stemmerne i Coloplast.

Coloplast blev stiftet af Niels Peter Louis-Hansens forældre, Aage og Johanne Louis-Hansen i 1957 og er i dag en ledende global virksomhed indenfor udvikling og salg af produkter, der gør livet lettere for mennesker med behov for intim sundhedspleje, f.eks. stomiposer. Selskabet har hovedsæde i Humlebæk i Nordsjælland og beskæftiger mere end 14.500 medarbejdere globalt.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er stiftet i 1969 på initiativ af Johanne Louis-Hansen. Fonden har i dag godt 11% af kapitalen og godt 15% af stemmerne i Coloplast.

Niels Peter Louis-Hansen ejer personligt godt 20% af kapitalen og godt 41% af stemmerne i Coloplast. Heraf indskyder Niels Peter Louis-Hansen aktier i holdingselskabet svarende til godt 19% af kapitalen og godt 37% af stemmerne i Coloplast.

Etableringen af holdingselskabet sikrer, at de to største aktionærer i Coloplast også på længere sigt vil tale med én stemme i forhold til selskabet. Holdingselskabet giver samtidig Niels Peter Louis-Hansen mulighed for på sigt at stifte en ny almennyttig fond ved en donation af de aktier i Coloplast, som han ejer igennem holdingselskabet. Holdingselskabsstiftelsen og muligheden for senere at generationsskifte til en ny almennyttig fond har støtte fra Niels Peter Louis-Hansens ægtefælle og datter.

”Med holdingselskabet skaber jeg sammen med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond en robust ejerstruktur for Coloplast. Samtidig giver det mig mulighed for på sigt at stifte en ny almennyttig fond og her forankre den bestemmende indflydelse i Coloplast permanent. Det vil sikre den langsigtede stabilitet og fortsatte udvikling af selskabet til gavn for alle selskabets medarbejdere, aktionærer og øvrige interessenter. En sådan fond vil også sikre, at virksomheden forbliver baseret i Danmark, ligesom fonden gennem uddelinger til almennyttige formål kan bidrage til det samfund, som Coloplast er en del af,” udtaler Niels Peter Louis-Hansen.

”Holdingselskabet betyder, at Aage og Johanne Louis-Hansens Fond også på længere sigt vil være med ved bordet, når den bestemmende indflydelse i Coloplast forvaltes,” udtaler Per Magid, næstformand i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Niels Peter Louis-Hansen har været aktiv i Coloplasts ledelse siden 1968 og er i dag næstformand i Coloplast og formand for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Niels Peter Louis-Hansen vil eje majoriteten og have bestemmende indflydelse i det fælles holdingselskab, og han forventes også at blive formand for dette. Det er Niels Peter Louis-Hansens forventning, at holdingselskabet vil udøve sin aktionærrettigheder i Coloplast på samme måde, som Johanne Louis-Hansen og han selv har forvaltet den bestemmende indflydelse i Coloplast siden børsnoteringen af selskabet i 1983.

Det fælles holdingselskab forventes etableret inden udgangen af 2023. Den påtænkte stiftelse af en ny almennyttig fond kan først ske efter en årrække, tidligst i 2026, og fondsstiftelsen vil være betinget af en dispensation fra tilbudspligt fra Finanstilsynet. Finanstilsynet har givet en forhåndstilkendegivelse om mulighed for dispensation fra tilbudspligt.

Kontaktperson:
Louise Münter
lmm@impactpartners.dk
+45 40486634