Aalborg Universitet

Forskningsprojekt - "Fremtidens patient - individuelle og intelligente velfærdsteknologier og services". Det overordnede mål med forskningen er at udvikle, teste og vurdere individuelle og intelligente IT-løsninger, som kan ydes til patienter over afstand. Hensigten er, at de digitale løsninger skal understøtte patientens genoptræning i eget hjem og dermed give den enkelte patient bedre mulighed for at deltage aktivt i hverdagslivet med en øget livskvalitet til følge. Målgruppen i forskningsprojektet er hjertesvigtpatienter og patienter, der har gennemgået en knæoperation, og som har brug for genoptræning.
  • Aalborg Universitet
Aalborg Universitet

Fakta

Projektejer: Laboratoriet for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet

 

Projekt: Forskningsprojektet “Fremtidens patient – individuelle og intelligente velfærdsteknologier og services”

 

Bevillingsår: 2015

 

Støttebeløb: 10.000.000 kr.

 

Støtte gennem årene: Fonden har støttet Aalborg Universitet gennem en årrække med i alt 18.000.000 kr.

 

Foto: Claus Østergaard

 

Aage og Johanne Louis-Hansens fond har støttet projektet sammen med andre aktører.

 

Opdateret: 20.02.2015

 

Udforsk relaterede temaer