Forskning i prostatakræft

Omkring 10% af alle danske mænd risikerer at blive ramt af prostatakræft. Det gør sygdommen til den hyppigste kræftform hos danske mænd. Der er i dag ikke redskaber til at skelne mellem aggressiv og ikke-aggressiv prostatakræft. Det medfører, at mænd med ikke-aggressiv prostatakræft kan blive udsat for unødvendig og dyr overbehandling, som kan give bivirkninger såsom impotens og inkontinens. Derudover identificeres de aggressive kræfttilfælde ikke nødvendigvis hurtigt nok. Ph.d.-studerende Simone Weiss forsker i redskaber, der kan skelne mellem forskellige typer af prostatakræft. Forskningsprojektet, der er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, udføres på Molekylær Medicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

  • Århus Universitet
Århus Universitet

Fakta

Projektejer: Aarhus Universitet

 

Projekt: Identifikation af nye prognostiske biomarkører til optimering af prostatakræftbehandling

 

Bevillingsår: 2019

 

Fondens støtte: 150.000 kr.

 

Støtte gennem årene: Fonden har gennem en årrække støttet Aarhus Universitet med i alt 5.188.250 kr.

 

Fotos: Katja Adolf

 

Opdateret 05.02.2020

Udforsk relaterede temaer