Etablering af Center for Luftfotoarkæologi

Formålet med Center for Luftfotoarkæologi er at udnytte de fantastiske muligheder, der er i luftfotoarkæologi og anden ikke-destruktiv arkæologi både med hensyn til kulturarven, forskningen og formidlingen. Anvendelse af luftarkæologi kan bidrage med megen ny viden uden at grave og uden at ødelægge fortidsminderne.

På Center for Luftarkæologi vil der blive arbejdet med en bedre registrering af de danske fortidsminder – både de ikke-fredede og de fredede. Danmarks fortidsminder vil på 2 lodfotoserier og på Danmarks Højdemodel blive kortlagt i hele landet. Med flyrekognosceringer, fotos, droner, geofysik og anden ny teknologi gennemføres flere forskningsprojekter regionalt, nationalt og internationalt. Kun med befolkningens forståelse og interesse skaber vi bedre vilkår for den skjulte kulturarv.
  • Etablering af Center for Luftfotoarkæologi
  • Etablering af Center for Luftfotoarkæologi
Etablering af Center for Luftfotoarkæologi

Fakta

Projekt: Etablering af Center for Luftfotoarkæologi

 

Projektejer: De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

 

Støtteperiode: 2018-2023

 

Fondens støtte: 4.500.000 kr.

 

Fonden har tidligere støttet:

 

2015/2016: Projektet “Fortiden set fra himlen – Luftarkæologi i Danmark” med 700.000 kr.

 

2015/2016: Udstillingen “Historien i Kornet” med 750.000 kr.

 

2013/2014: Projektet “Luftfoto arkæologi” med 700.000 kr.

 

Foto: Lis Helles Olesen

 

Opdateret 6.3.2018

Quote
"Kun med befolkningens forståelse og interesse skaber vi bedre vilkår for den skjulte kulturarv"
Lis Helles Olesen, Museumsinspektør

Udforsk relaterede temaer