Nyt Center for Luftfotoarkæologi gør det muligt at se fortiden fra himmelen

Holstebro Museum ønsker at etablere Center for Luftfotoarkæologi. Formålet med centret er at udnytte de fantastiske muligheder, der er i luftfotoarkæologi og anden ikke-destruktiv arkæologi både med hensyn til kulturarven, forskningen og formidlingen. Anvendelse af luftarkæologi kan bidrage med megen ny viden uden at grave og uden at ødelægge fortidsminderne. På Center for Luftarkæologi vil der blive arbejdet med en bedre registrering af de danske fortidsminder – både de ikke-fredede og de fredede. Danmarks fortidsminder vil på 2 lodfotoserier og på Danmarks Højdemodel blive kortlagt i hele landet. Med flyrekognosceringer, fotos, droner, geofysik og anden ny teknologi gennemføres flere forskningsprojekter regionalt, nationalt og internationalt. Kun med befolkningens forståelse og interesse skaber vi bedre vilkår for den skjulte kulturarv.

  • Holstebro Museum
  • Holstebro Museum
Holstebro Museum

Fakta

Projektejer: De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

 

Projekt: Etablering af Center for Luftfotoarkæologi

 

Bevillingsår: 2018

 

Fondens støtte: 4.500.000 kr.

 

Støtte gennem årene: Fonden har gennem en årrække støttet Holstebro Museum med i alt 6.711.000 kr.

 

Fotos: Lis Helles Olesen

 

Opdateret 6.3.2018

Quote
"Kun med befolkningens forståelse og interesse skaber vi bedre vilkår for den skjulte kulturarv"
Lis Helles Olesen, Museumsinspektør

Udforsk relaterede temaer