Dansk Center for Herregårdsforskning

Renæssanceherregården Gammel Estrup på Djursland har siden 1930 dannet ramme om Gammel Estrup – Herrgårdsmuseet, der beskæftiger sig med dansk herregårdskultur gennem tiderne. Siden 2004 har herregården været hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, der har til formål at fremme og koordinere forskningen i de danske herregårde og kulturmiljøer og øge befolkningens generelle kendskab til herregårdsområdet.
  • Dansk Center for Herregårdsforskning
Dansk Center for Herregårdsforskning

Fakta

Projekt: Støtte til at fortsætte og videreudvikle centrets hidtidige arbejde med at fremme og koordinere forskningen i danske herregårde og kulturmiljøer.

 

Projektejer: Dansk Center for Herregårdsforskning

 

Lokation: Auning

 

Støtteperiode: 2013-2017

 

Fondens støtte: 5 mio. kr.

 

Foto: Gammel Estrup Herregårdsmuseet

 

 

Aage og Johanne Louis-Hansens fond har støttet ovenstående projekt sammen med andre donatorer.

Opdateret: 12.3.2014