Videnskabelig ekspedition til huler i Østgrønland skal bidrage med ny viden om klimaforandringer

Et hold forskere fra GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland har fået støtte til at gennemføre en ekspedition til Østgrønland i sommeren 2023. Formålet er at undersøge mineralske aflejringer fra bl.a. drypsten i huler på en nunatak (bjergtop) midt i Wordie-gletsjeren, som kan give vigtig viden om fortidens klima – fra en periode før den sidste istid og måske helt tilbage til ca. 800.00 år.
Resultater fra undersøgelserne forventes at kunne bidrage til at forbedre eksisterende klimamodeller, som med større sikkerhed kan bruges til at forudsige fremtidige klimaændringer i Arktis og effekter såsom havniveaustigning og ustabilitet af permafrost.

 

 

 

 

 

  • De Nationale Geologiske Undersøgelser
De Nationale Geologiske Undersøgelser

Fakta

Sådan undersøger forskerne klimadata
For at blive klogere på fortidens klimaændringer analyseres data fra mm-tynde lag i mineralske aflejringer. Lagene indeholder en oxygenisotop sammensætning, der kan omsættes til en temperaturkurve, som vil afspejle de variationer, der over årtusinder er sket i hulens omgivelser og dermed det nedsivende vand. Lagene vil ligeledes indeholde meget små mængder af naturligt forekommende uran og dets nedbrydningsprodukter, som bruges til at udlede alderen på de enkelte lag.

 

Projektejer: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

 

Bevillingsår: 2023

 

Støtte: 420.000 kr.

 

Foto: Peter Frykman og Lars Trolle

 

Senest opdateret 24.4.2023

Udforsk relaterede temaer