Nyt velfortalt værk om vikingetiden: "Viking - Ran, ild og sværd"

Bogen “Viking – Ran, ild og sværd” af arkæolog Jeanette Varberg dækker 800 års historie fra Romerrigets fald til det første korstog. Med forankring i den arkæologiske og historiske forskning i vikingetiden, fortælles historien om vikingerne, deres netværk af handel og bosættelser langs floder og kyster, politiske magtkampe og vikingernes færdsel fra nutidens Nordkap til Rusland, Afrika og Iran.

    print image
print image

Fakta

Projektejer: Gyldendal

 

Projekt: Udgivelse af bogen “Viking . Ran, ild og sværd”

 

Forfatter: Jeanette Varberg

 

Bevillingsår: 2016

 

Fondens støtte: 75.000 kr.

 

Video: Gyldendal og Jeanette Varberg

 

Opdateret 13.09.2019

Udforsk relaterede temaer