Bog om Øm Kloster og munkenes liv i Middelalderen

Øm Kloster tæt ved Skanderborg blev anlagt i 1172 af cisterciensermunke og blev nedrevet igen i 1561 efter befaling af Kong Frederik II, da materialerne skulle genbruges til Skanderborg Slot. Siden har Øm Kloster vagt stor arkæologisk og historisk interesse – både på grund af to velbevarede skrifter fra klosteret, men også på grund af de mange arkæologiske udgravninger af de middelalderlige klosterbygninger, der har sikret stor viden om perioden. Resultaterne af de mange udgravninger er ikke før blevet publiceret, og Jysk Arkæologisk Selskab arbejder derfor på en publikation om Øm Kloster, der skal samle den tilgængelige viden på området og perspektivere klosteret i et nationalt og internationalt perspektiv.

  • Jysk Arkæologisk Selskab
Jysk Arkæologisk Selskab

Fakta

Projektejer: Jysk Arkæologisk Selskab

 

Projekt: Udgivelse af bog om Øm Kloster

 

Forfatter: Hans Krongaard Kristensen

 

Bevillingsår: 2019

 

Fondens støtte: 100.000

 

Støtte gennem årene: Fonden har i en årrække støttet Jysk Arkæologisk Selskab med i alt 472.000 kr.

 

Fotos: Det Kongelige Bibliotek, HKK og Holstebro Museum.

 

Opdateret 22.11.2019

Udforsk relaterede temaer