Center for Tekstilforskning registrerer og indsamler viden om den gamle danske væv

Projektgruppen “Red Væven” under Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet er på en mission for at indsamle og registrere så mange oplysninger om gamle, danske væve som muligt. Der findes i dag ikke et samlet overblik over vævetyper ud fra et dansk materiale. Dette betyder bl.a. at gamle bevaringsværdige væve ikke optages på museerne, fordi man ikke ved, hvilke væve der er værd at bevare. Museernes egne optegnelser indeholder kun meget få oplysninger om hver enkelt væv, og derfor besøger projektgruppen otte forskellige museumssamlinger for at registrere vævene og analysere, hvad der kendetegner de forskellige væve, og hvordan man kan definere de forskellige vævetyper. Projektets resultater kan følges på www.traditionaltextilecraft.dk/save-the-loom.

  • Københavns Universitet
  • Københavns Universitet
  • Københavns Universitet
  • Københavns Universitet
Københavns Universitet

Fakta

Projektejer: Københavns Universitet, Center for Tekstilforskning

 

Projekt: Realisering af projektet ‘Den danske væv fra det 17.-20. århundrede – hvordan kan den defineres, dokumenteres og bevares?’

 

Bevillingsår: 2023

 

Fondens støtte: 125.000 kr.

 

Fotos: Københavns Universitet

 

Opdateret 22.02.2024

Udforsk relaterede temaer