4,4 mio. kr. til bæredygtige boliger for udsatte unge

Det sociale tilbud Kofoeds Skole hjælper hvert år et stort antal unge, der står uden for arbejdsmarkedet og uden bolig med at komme videre i livet.
Kofoeds Skole har modtaget en bevilling på 4,4 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til at miljø- og energirenovere fire ungdomsboliger for unge hjemløse og herudover til Louisestiftelsen – et botilbud for voksne. Renoveringen vil forbedre boligforholdene og reducere de fem boligers CO2-aftryk betydeligt.

  • Kofoeds Skole
Kofoeds Skole

Fakta

Projektejer: Kofoeds Skole

 

Om skolen: Kofoeds Skole blev stiftet i 1928 og hjælper årligt 4.000 udsatte og sårbare mennesker gennem bl.a. rådgivning, undervisning, psykologhjælp og midlertidig bolig.

 

Projekt: Bæredygtige boliger for udsatte unge: miljø- og energirenovering af botilbud

 

Bevillingsår: 2023

 

Fondens støtte: 4,4 mio. kr.

 

Fotos: Kofoeds Skole

 

 

Opdateret 29.06.2023

Udforsk relaterede temaer