Bevaring af 35 tanghuse på Læsø

Tangtage var fra perioden 1650-1930 sædvanlig byggeskik på Læsø. De tykke tage af ålegræs vidner om en tid, hvor kvinderne byggede huse med de materialer, de havde ved hånden, mens mændene var væk på sejlads. Ålegræsset blev snoet som garn for at sikre, at tagene kunne holde i mange år. Efter en lang periode med sygdom i ålegræsset blev håndværket glemt og måtte genlæres. I dag er der 35 tanghuse tilbage af de oprindelige cirka 350, som nu er ved at blive restaureret, så de særegne huse sikres for eftertiden, og håndværket kan leve videre.

  • Læsø Kommune
Læsø Kommune

Fakta

Projektejer: Læsø Kommune

 

Projekt: Bevaring af tængede tage på Læsø

 

Bevillingsår: 2018

 

Fondens støtte: 8.000.000 kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet sammen med andre aktører.

 

Opdateret 09.04.2019

Udforsk relaterede temaer