Trap Danmarks 6. udgave om det danske rige

Trap Danmarks 6. udgave er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder man den væsentligste viden om dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Frem til slutningen af 2022 udgiver Trap Danmark et bogværk på 34 bind, 98 kommunebøger og et digitalt univers, der gør det muligt at stå et givent sted i Danmark og få information om netop dette sted.

  • Trap Danmark
Trap Danmark

Fakta

Projektejer: Trap Danmark

 

Projekt: Trap Danmark, 6. udgave. Består af 34 bind, 98 kommunebøger og et digitalt univers

 

Bevillingsår: 2014

 

Fondens støtte: 39.000.000 kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet sammen med andre aktører.

 

Opdateret 15.01.2021

Udforsk relaterede temaer