Trap Danmark

 
  • Trap Danmark
Trap Danmark

Fakta

Projekt: Trap Danmark, 6. udgave. Består af 34 bind og et digitalt univers

 

Projektejer: Trap Danmark

 

Støtteperiode: 2014- igangværende

 

Fondens støttebeløb: 30 mio. kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet sammen med andre donatorer.

Opdateret 06.02.2017