Trap Danmark

Trap Danmarks 6. udgave er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder man den væsentligste viden om dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Frem til slutningen af 2020 udgiver Trap Danmark et bogværk på 34 bind og udkommer herudover i forskellige elektroniske formater - for eksempel som mobiltjenesten "Trap på Stedet" , der kan bruges til at stå et givent sted i Danmark og få information om netop dette sted.
  • Trap Danmark
Trap Danmark

Fakta

Projekt: Trap Danmark, 6. udgave. Består af 34 bind og et digitalt univers

 

Projektejer: Trap Danmark

 

Støtteperiode: 2014- igangværende

 

Fondens støttebeløb: 30 mio. kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet sammen med andre donatorer.

Opdateret 06.02.2017

Udforsk relaterede temaer