Foto: Anders Sune Berg. SUPERFLEX. One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary 2018.

Kunsten skal ud til publikum

Covid-19 krisen har sat kunsten og kulturlivet under et hidtil uset pres. Men mødet med publikum er en forudsætning for både kulturlivets overlevelse og kunstens fortsatte udvikling, og det er nødvendigt at gå nye veje, når en krise som den nuværende rammer.

 

Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden er derfor gået sammen med Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond om et fælles initiativ, som også har støtte fra Kulturministeren. Formålet er at understøtte, at kunstnere og kulturinstitutioner kan udvikle og formidle kunstoplevelser til publikum på trods af de begrænsninger, som Covid-19 krisen og dens eftervirkninger skaber.

 

Fondene er sammen om initiativet, men man søger støtte hos den enkelte fond.

 

Læs mere om det samlede fondsinitiativ her.

 

Ansøgning til Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden

Fonden har med initiativet ’Sammen om kunsten’ særligt fokus på at støtte:

 

– Projekter, der afprøver nye formater for formidling af kunst og kultur til publikum i et samfund, påvirket af COVID-19 krisen og dens eftervirkninger.

 

Bemærk at ’Sammen om kunsten’ er et ekstraordinært og periodeafgrænset tiltag, der ikke skal afholde ansøgere fra at søge støtte til projekter under Fondens støtteområder i øvrigt.

 

Hvem kan søge

Du kan søge som kunst- eller kulturinstitution, kunstnergruppe og lignende.

 

Som kunstnergruppe eller individuel udøvende kunstner kan du kun søge, hvis du har indgået aftale med en institution (fx et museum, teater eller koncertsted), der sikrer formidling af projektet til et publikum.

 

Økonomi

Du kan søge om fuld- eller delfinansiering af projekter.

 

Ansøgningsfrist

Indsendelse af ansøgninger kan ske til og med den 8. juni 2020.

 

Ansøgninger indsendes via Fondens digitale ansøgningssystem. BEMÆRK: I titelfeltet skal du indlede med ’Sammen om kunsten’ efterfulgt af projektets emne. Dette sikrer, at din ansøgning behandles under det særlige initiativ.

 

Du ansøger her.