“MUSIK PÅ TRAPPEN – klassiske livekoncerter i trappeopgange i almennyttige boligbyggerier” af Nanna Treu og Josefine Weber Hansen er ét af de støttede projekter. Foto: Andreas Grønning Poulsen.

Over 2 mio. kr. uddelt til projekter med fokus på nytænkning, eksperimenterende formater og langsigtet forankring

 

Initiativet “Sammen om kunsten” blev igangsat som en hurtig og tidsbegrænset pulje i et samarbejde mellem Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond med støtte fra kulturministeren. Med indsatsen har kunstnere, kunstnergrupper og kunst- og kulturinstitutioner haft mulighed for at søge støtte til udvikling og afholdelse af nytænkende kunstoplevelser og formidlingsformater inden for rammerne af coronakrisens restriktioner som bl.a. påbud om afstand og forbud mod større forsamlinger.

 

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har uddelt en samlet støtte på 2.160.000 kr. fordelt på 44 forskellige projekter. De støttede projekter udmærker sig i nytænkende og eksperimenterende formater og fokus på langsigtet forankring. Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har i alt modtaget 141 ansøgninger, hvor især udvikling af digitalt indhold og kulturformidling samt kunst udenfor dens sædvanlige rammer er gennemgående tendenser. Der er bl.a. blevet søgt om støtte til live-streaming af klassiske kammerkoncerter, samskabelse publikum og institutioner imellem, performancevandringer i det offentlige rum, drive-in koncerter, udstillinger via digitale udstillingsplatforme, koncerter på trappeopgange og i baggårde, kunstcykelruter, omdannelsen af containere til mobil koncertsal og meget, meget mere.

 

De støttede projekter afvikles rundt om i hele landet i løbet af det næste år.

 

 

Fakta

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Sammen om kunsten

Ansøgningsperioden løb fra den 13. maj til den 8. juni 2020.

Fonden har modtaget 141 ansøgninger.

44 projekter har modtaget støtte.

Bevillingsprocenten er 31%.

Fonden har i alt uddelt 2.160.000 kr.

 

Læs mere om initiativet her.