Renovering af det historiske kollegium Kvinderegensen

Kvinderegensen er et kollegium i København, beliggende ved volden omkring Christianshavn. Grundstenen blev lagt i 1931, og i over 80 år har huset fungeret som kollegium for 58 studerende, hvoraf den ene halvdel er mænd og den anden kvinder. I januar 2017 påbegyndtes en gennemgribende renovering af Kvinderegensen. Renoveringen omfattede udskiftning af tag og vinduer, ombygning af badeværelser, festsal, gymnastiksal og de fælles gangarealer – samt istandsættelse af de udendørs arealer.

  • Kvinderegensen
Kvinderegensen

Fakta

Projektejer: Kvinderegensen

 

Projekt: Renovering – udvendig & indvendig

 

Bevillingsår: 2017

 

Fondens støtte: 2.000.000 kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet sammen med andre aktører.

 

Opdateret 30.10.2017

Læs mere om kollegier

Udforsk relaterede temaer