Tænketanken Justitia

Justitia er Danmarks eneste juridiske tænketank og er helt uafhængig af politiske eller ideologiske interesser. Tænketankens formål er at styrke grundlæggende menneskerettigheder og borgernes retssikkerhed gennem faglige analyser, forskning og aktiv deltagelse i den offentlige debat. I projektet "Retten til at få ret" sættes der fokus på socialt udsatte borgeres muligheder for at få prøvet deres ret - en ret (domstolsprøvelse), der er helt central i en velfungerende retsstat. Justitia vil arbejde på at skabe konkrete løsningsforslag, som kan omsættes til lovgivning, praksisændringer og måske vigtigst af alt, en større grad af bevidsthed om værdsættelsen af "retten til at få ret" hos beslutningstagere, politikere, myndigheder og den almindelige borger.
  • Tænketanken Justitia
Tænketanken Justitia

Fakta

Projekt: Forskningsprojektet – Effektiv domstolsprøvelse – Retten til at få ret

 

Projektejer: Tænketanken Justitia

 

Lokation: København

 

Støtteperiode: 3 årig rammeaftale i perioden 2015 – 2017

 

Fondens støtte: 3.000.000,-

 

Opdateret 25.10.1017