Ph.d. projekt om højresistente tarmbakterier

Antibiotikaresistens udgør et alvorligt globalt folkesundhedsproblem. I et nyt forskningsprojekt vil ph.d.-studerende Vigith Andrews undersøge en særlig type af tarmbakterier (CPE), der er resistente over for antibiotika. Sigtet er at opnå ny viden, som kan bidrage til at reducere antallet af patienter med tarmbakterien CPE.

 

  • Herlev og Gentofte Hospital
Herlev og Gentofte Hospital

Fakta

Projektejer: Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

 

Bevillingsår: 2022

Fondens støtte: 342.000 kr.

 

 

Senest opdateret: 03.10.2022

 

 

Udforsk relaterede temaer