Museum fortæller Københavns fantastiske historie

Københavns Museum er genåbnet i det tidligere Overformynderi i indre København. Museets udstillinger viser Københavns og københavnernes historie fra de første istidsjægere over vikingetidens bosættelser, pest og brande til nutidens Christiania. I de senere år har museet haft øget fokus på at dokumentere, forske i og indsamle nye aspekter af byens historie og nutid som migration og kulturel mangfoldighed, privat- og følelsesliv i byen samt barndom, byhaver og bæredygtig byudvikling. Museet ejes og drives af Københavns Kommune.

  • Københavns Museum
Københavns Museum

Fakta

Projektejer: Københavns Museum

 

Projekt: Etablering af de permanente udstillinger i det nye Københavns Museum

 

Bevillingsår: 2016

 

Fondens støtte: 5 mio. kr.

 

Fotos: Københavns Museum

 

Opdateret 10.03.2020

Udforsk relaterede temaer