Museum Østjylland

Farvergården i Ebeltoft regnes som Nordeuropas bedst bevarede farvergård. Bygningerne fra 1700-1850 har fungeret som farveri fra 1770 og frem til 1925. Gården har siden 1970’erne været drevet som kulturhistorisk museum. Det omfattende bygningskompleks, som består af beboelse og farveri, stalde og udhuse, men også af et velbevaret gårdmiljø og et stort haveanlæg, som nu får en tiltrængt genopretning og restaurering. Samtidig får Farvergården tilført midler til ny formidling.
  • Museum Østjylland
  • Museum Østjylland
  • Museum Østjylland
Museum Østjylland

Fakta

Projekt: Farvergården i Ebeltoft – genopretning af bygningskompleks, gårdmiljø og haveanlæg samt nyformidling
 
Projektejer: Museum Østjylland
 
Støtteperiode: 2013-2014
 
Fondens støtte: 1.955.000 kr.
 
Foto: Hans Grundsøe
 
Opdateret 10.3.1014