Nationalmuseet

Nationalmuseet har gennem en årrække foretaget arkæologiske udgravninger ved en stormandsgård ved Tissø på Vestsjælland. Gården, som omfattede et areal på 500.000 m², blev opført i tiden omkring 550 e.Kr. Der er fundet mere end 12.000 genstande på gården, bl.a. flere guld- og sølvskatte, smykker og våben, værktøj, mønter, vægtlodder, modeller, forme og støbeaffald fra smykkeproduktion. De nye arkæologiske resultater forklarer flere af de nordiske sagaer og eddadigtes hidtil svært forståelige beskrivelser af vikingernes førkristne religion og deres ritualer.
  • Nationalmuseet
  • Nationalmuseet
Nationalmuseet

Fakta

Projekt: Arkæologiske udgravninger ved Tissø

Projektejer: Nationalmuseet

Støtteperiode: 2004-2012

Fondens støtte: ca. 1. mio. kr.

Aage og Johanne Louis-Hansens fond har støttet ovenstående projekt sammen med andre donatorer.

Opdateret 24.2.2014.