Berørte projekter

For projekter som ændres væsentligt som følge af COVID-19-restriktioner, vil der ske en konkret vurdering fra Fondens side, men følgende retningslinjer for hel eller delvis opretholdelse af bevillingen vil være udgangspunktet:

 

  • Projekter som udskydes til senere afholdelse: Bevillingen opretholdes.
  • Projekter er aflyst/må aflyses pga. COVID-19-restriktioner: Bevillingen opretholdes som udgangspunkt til hel eller delvis dækning af afholdte udgifter.
  • I forbindelse med væsentlige ændringer af støttede projekter (herunder udskydelse eller aflysning) bedes I rette skriftlig henvendelse til Fonden med en beskrivelse af den konkrete situation samt budget og oplæg til en evt. prorata fordeling af omkostningerne. Henvendelse kan ske via mailen info@louis-hansenfonden.dk med angivelse af sagens journalnummer i e-mail emnefeltet.

 

Særlig COVID-19 støtte

Mange er hårdt ramt af situationen under COVID-19-udbruddet og dets følgevirkninger. Kunst- og kulturinstitutioner har været midlertidigt nedlukket og mistet nødvendige entréindtægter samtidig med, at de økonomiske eftervirkninger er uafklarede. Som en reaktion på denne ekstraordinære situation har Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bl.a. uddelt ekstraordinær støtte til kulturlivet, indgået i et nyt fælles fondsinitiativ samt fastholdt støtte til en lang række bevillingsmodtagere, der har måtte ændre eller udskyde projekter som følge af de nuværende restriktioner.

 

Du kan læse mere om Fondens særlige COVID-19 støtte nedenfor.

Foto: Claus Thomsen

Værnemidler til de danske regioner

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har med praktisk bistand fra Coloplast doneret værnemidler i form af en million FFP2-ansigtsmasker og 200.000 kitler til de danske sundhedsmyndigheder. Med udgangspunkt i en tæt dialog med Lægemiddelstyrelsen og Region Hovedstaden har Coloplast identificeret de rette leverandører, indhentet de nødvendige tilladelser og bestilt værnemidlerne, mens Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har dækket omkostningerne på knap 12,5 mio. kr. Værnemidlerne, som møder sundhedsmyndighedernes kvalitetstandarder, er overdraget til Region Hovedstadens distributionscentral, der står for den videre distribuering til de danske regioner.

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.

Særpulje til kunst- og kulturinstitutioner

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har som en håndsrækning til den hårdt pressede danske kulturbranche ekstraordinært doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Modtagerne tæller blandt andre Louisiana, M/S Museet for Søfart, Randers Kunstmuseum, Strandingsmuseum St. George og Kunstforeningen GL STRAND. Særpuljen er fuldt uddelt og ikke åben for ansøgninger.

 

Læs pressemeddelelsen her.

Foto: Anders Sune Berg.

Sammen om kunsten

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har sammen med Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond iværksat det fælles initiativ “Sammen om kunsten”, som også har støtte fra Kulturministeren. Formålet er at sikre, at kunstnere og kulturinstitutioner fortsat kan udvikle og formidle kunstoplevelser til publikum på trods af de begrænsninger, som Covid-19-krisen og dens eftervirkninger skaber. Ansøgningsfrist hos Aage og Johanne Louis-Hansens Fond var den 8. juni 2020.

 

Læs mere om initiativet her samt den opfølgende casesamling her.

Foto: Miriam Nielsen

Eksempler på øvrig COVID-19 støtte

Fonden har siden marts 2020 bevilget ekstraordinær støtte til en række projekter, der udspringer af COVID-19 situationen. Eksempelvis:

 

  • Røde Kors – nyoprettet Hjælpenetværk, der skal støtte de mest udsatte i dagligdagens vigtige gøremål under COVID-19 udbruddet
  • UNICEF Danmark – forebyggelse af COVID-19 smitte i de mest udsatte områder globalt – med særligt fokus på børns sikkerhed
  • Zoologisk Have i København – støtte til dyrenes foder, pasning og pleje
  • Den Blå Planet – indkøb af pumper til koralrevsanlæg og oceantank
  • Sømandshjemmet Bethel – støtte til hjemmets fortsatte arbejde
  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – forskningsprojekt, der skal følge tre generationers hverdag og oplevelser under virus-udbruddet
  • Rigshospitalet – forskningsstudie, der skal undersøge effekten af spytprøver som testmetode for COVID-19

 

Eksempler på øvrig COVID-19 støtte i alt: 2.450.000 kr.