Berørte projekter

Mange af Fondens bevillingsmodtagere er berørte af den ekstraordinære situation forårsaget af COVID-19 udbruddet. I forbindelse med væsentlige ændringer af støttede projekter (herunder udskydelse eller aflysning), bedes I rette skriftlig henvendelse til Fonden med beskrivelse af den konkrete situation. Henvendelse kan ske via mailen info@louis-hansenfonden.dk med angivelse af sagens journalnummer i e-mail emnefeltet.

 

Vi vil bestræbe os på en hurtig besvarelse af jeres henvendelse.

Særlig COVID-19 støtte

Mange er hårdt ramt af situationen under COVID-19-udbruddet og dets følgevirkninger. Kunst- og kulturinstitutioner har været midlertidigt nedlukket og mistet nødvendige entréindtægter samtidig med, at de økonomiske eftervirkninger er uafklarede. Som en reaktion på denne ekstraordinære situation har Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bl.a. uddelt ekstraordinær støtte til kulturlivet, indgået i et nyt fælles fondsinitiativ samt fastholdt støtte til en lang række bevillingsmodtagere, der har måtte ændre eller udskyde projekter som følge af de nuværende restriktioner.

 

Du kan læse mere om Fondens særlige COVID-19 støtte nedenfor.

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co.

Særpulje til kunst- og kulturinstitutioner

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har som en håndsrækning til den hårdt pressede danske kulturbranche ekstraordinært doneret 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til. Modtagerne tæller blandt andre Louisiana, M/S Museet for Søfart, Randers Kunstmuseum, Strandingsmuseum St. George og Kunstforeningen GL STRAND. Særpuljen er fuldt uddelt og ikke åben for ansøgninger.

 

Læs pressemeddelelsen her.

Foto: Anders Sune Berg.

Sammen om kunsten

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har sammen med Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond iværksat det fælles initiativ “Sammen om kunsten”, som også har støtte fra Kulturministeren. Formålet er at sikre, at kunstnere og kulturinstitutioner fortsat kan udvikle og formidle kunstoplevelser til publikum på trods af de begrænsninger, som Covid-19-krisen og dens eftervirkninger skaber. Ansøgningsfrist hos Aage og Johanne Louis-Hansens Fond var den 8. juni 2020.

 

Læs mere om initiativet her.

Foto: Miriam Nielsen

Øvrig Covid-19 støtte

Fonden har siden marts 2020 bevilget ekstraordinær støtte til en række projekter, der udspringer af COVID-19-situationen. Røde Kors har bl.a. fået støtte til et nyoprettet Hjælpenetværk, der skal hjælpe de mest udsatte i dagligdagens vigtige gøremål under COVID-19-udbruddet. UNICEF Danmark har fået støtte til at sikre adgang for børn til sundheds-, uddannelses- og sociale tilbud trods udbrud af COVID-19. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har fået støtte til et stort forskningsprojekt, der skal følge tre generationers hverdag og oplevelser under virus-udbruddet. Endelig har Zoologisk Have i København fået ekstraordinær støtte til til dyrenes foder, pasning og pleje.

 

Øvrig COVID-19 støtte i alt: 800.000 kr.