KFUMs Soldatermission

Etablering af 8 udslusnings-/rekreationsboliger i Høvelte til veteraner og deres familier
  • KFUMs Soldatermission
  • KFUMs Soldatermission
KFUMs Soldatermission

Fakta

Projekt: Renovering af 8 rækkehuse i Høvelte til brug som udslusnings-/rekreationsboliger for veteraner og deres familier

 

Projektejer: KFUMs Soldatermission

 

Støtteperiode: 2015 – 2017

 

Støttebeløb: 1.700.000 kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens fond har støttet ovenstående projekt sammen med andre donatorer.

 

Foto: KFUMs Soldatermission

 

Opdateret 24.2.2015

Udforsk relaterede temaer