Rebecca Ann Cherry

 
  • Rebecca Ann Cherry
Rebecca Ann Cherry

Fakta

Projekt: Uddannelsesstøtte

 

Projektejer: Rebecca Ann Cherry

 

Sted: Guildhall School of Music and Drama

 

Støtteperiode: xxxx-xxxx

 

Fondens støtte: 50.000 kroner

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet sammen med andre donatorer.

 

Foto: Guildhall School of Music and Drama og privatfoto