Frihedsmuseet

Frihedsmuseet er i gang med at udbygge databasen over danske modstandsfolk, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. Oplysningerne til databasen stammer fra to kilder, nemlig styrkelister, det vil sige mandskabslister over medlemmerne af undergrundshæren på tidspunktet for Befrielsen og herudover fra litteraturen om Besættelsen. Det er hensigten, at databasen på sigt skal omfatte samtlige danske modstandsfolk fra besættelsestiden 1940-45.
  • Frihedsmuseet
Frihedsmuseet

Fakta

Projekt: Udbygning af eksisterende database over alle danske modstandsfolk fra 2. verdenskrig i Frihedsmuseets modstandsdatabase.

 

Projektejer: Frihedsmuseet, Nationalmuseet.

 

Støtteperiode: 2013

 

Fondens støtte: 200.000 kr.

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet ovenstående projekt sammen med andre donatorer.

 

Foto: Holger Wraae-Jensen

 

Opdateret: 28.2.2014

Udforsk relaterede temaer